Референтна листа на Филип Прима Ексклузив

1. АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА, Аеродром “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ”, Скопје - 8000м² Машински малтер Knauf MP75, 10000м² Knauf гипс картон, 1800м² АМФ спуштени плафони, 550м² силикатна термоизолациона фасада, 13000м2 глетување и фарбање

2. КАРГО ЗГРАДА, Аеродром “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ”, Скопје - 8000м² Knauf гипс картон, 500м² АМФ спуштени плафони, 600м² силикатна термоизолациона фасада, 4000м² глетување и молерисување

3. ТЕРМИНАЛНА ЗГРАДА, Аеродром “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ”, Скопје - 6000м² - Knauf гипс картон

4. ХОЛАНДСКА АМБАСАДА, Акрилна фасада систем на Knauf, како подизведувач на ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ

5. СТДО Ново Лисиче, ул. 12 бб. Скопје, Глиц дооел, Кичево - 9700 м² Машински малтер Knauf MP75

6. СТАНБЕНА ЗГРАДА ЗА СЕМЕЈНО ДОМУВАЊЕ, булевар АСНОМ бр.23, ДГТ ЖИКОЛ Дооел - 9900 м² Машински малтер Knauf MP75, 1400 м² Машински цементен малтер, 12500 м² глетување и фарбање

7. СТАНБЕНА ЗГРАДА Ново Лисиче 961/13, НАСТЕЛ Дооел Скопје - 9600 м² Машински малтер Knauf MP75, 450 м² Кнауф гипс картонски облоги, 14400 м² глетување и фарбање

8. СТАНБЕНА ЗГРАДА Ново Лисиче 961/20, НАСТЕЛ Дооел Скопје - 1800 м² Машински малтер Knauf MP75, 450 м² Кнауф гипс картонски облоги

9. СТАНБЕНА ЗГРАДА Ново Лисиче 961/14, НАСТЕЛ Дооел Скопје - Кнауф гипс картонски облоги

10. СТАНБЕНА ЗГРАДА Ново Лисиче 961/03, НАСТЕЛ Дооел Скопје - Кнауф гипс картонски облоги

11. СТАНБЕН ОБЈЕКТ, Горно Лисиче, Скопје, Алфа Импорт - 9900 м² Машински малтер Knauf MP75, 1400 м² Машински цементен малтер, 12500 м² глетување и фарбање

12. СТАНБЕНО-ДЕЛОВНА ЗГРАДА, Првомајска 1 бб.,Скопје - 8700 м² Машински малтер Knauf MP75, 11500 м² глетување и фарбање

13. ЈУРИЈА 2/2 и 2/3 Ѓорче Петров, Скопје, Илинден, Олимпик Дооел - 19800 м² Машински малтер Knauf MP75, 1400 м² Машински цементен малтер во купатила

14. ПРИВАТНА РЕЗИДЕНЦИЈА ВО НАСЕЛБА ЖДАНЕЦ, Скопје, на  ул.Новопроектирана бб. - 3000 м²
Knauf гипс картон, 800 м² силикатна термоизолациона фасада, систем на Knauf

15. ПРИВАТЕН ОБЈЕКТ НА Зоран Џорлев, на ул. Ѓорѓи Капчев бр.22А, Скопје - силикатна термоизолациона фасада, систем на Knauf

16. ОБЈЕКТ КУЉУМ, лоциран во месноста “ОБЛАСТА“ - Битола на ул.Нико Фундали бб. - 20.000 м²
Машински малтер Knauf MP75 на 11сет катна зграда, изведена во период од 03/2010 ДО 06/2010 год.

17. ОБЈЕКТ на ул. Христо Смирнески бр.51, Скопје - 4000 м² Машински малтер Knauf MP75, изведен во период од 07/2010 ДО 08/2010 год.

18. ОБЈЕКТ ВИНАРИЈА ГРКОВ, Кавадарци - Машински малтер Knauf MP75

19. КРИВИЧЕН СУД, Скопје – во соработка со “Гипсар” - 8000м² Knauf гипс картон, 2500 м² Knauf спуштени плафони, 10500м² глетување и молерисување