Demit фасада
демит фасада

Предности на Demit фасадата:

-Го заштитува објектот од влага и атмосверски влијанија.

-Осигурува паропропустност.

-Ја подобрува термоизолацијата на објектот со што се заштедува на трошоците за затоплување и ладење.

-Објектот добива убав и современ надворешен изглед