Контакт

 Директор/Сопственик

Филип Спасовски
ул.АФЖ бр.55 ,Скопје
моб. 078 303 549
моб. 071 303 540
Email: filipprima@yahoo.com
Email: filip@filipprima.com.mk
За сите ваши прашања и информации за соработка ве молиме пополнете ја формата.
Контакт телефон